logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ (พร้อมรื้อถอน) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.31 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
  1 เมษายน 2567
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2
  1 สิงหาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
  13 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 2
  14 มีนาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  24 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding))
  14 มกราคม 2565
 • ประกาศขาดทอดตลาดไม้ยืนต้น บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.468 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 11 รายการ
  1 ธันวาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  3 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  10 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 มกราคม 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
  26 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
  25 ธันวาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 มีนาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
  14 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ค.ส.ล. 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  28 มกราคม 2559
 • ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
  28 มกราคม 2559