logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กรมธนารักษ์ได้กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

9 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเ...
  19 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ร่วมกับคณะผู้บริหารประจำจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดปร...
  30 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง แก้ไขประกาศการประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาข...
  14 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง