logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  11 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
  20 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  17 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 ตุลาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  25 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (แก้ไขเพิ่มเติม)
  9 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  1 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
  22 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  5 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  13 ธันวาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  31 ตุลาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  25 พฤศจิกายน 2559