logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยบริเวณหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อน้อมสำนึกเทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ฉบับที่ 8.pdf 662 KB 7

อัลบั้มภาพ

5 กุมภาพันธ์ 2567 | จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 24 เมษายน 2567 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวั...
  25 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • วันที่ 23 เมษายน 2567 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ลงพื้นที่ติดตามความคื...
  24 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำข...
  11 เมษายน 2567
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง