logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่

เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 4/2564 ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ มีการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

อัลบั้มภาพ

5 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ประธานคณะกรร...
  17 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง
 • นายดนัย วิจารณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ...
  16 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ประธานตรวจรับการจ...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง