logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ดำเนินการจัด "โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3/2564 ณ แปลงราชพัสดุ ที่ กบ.318 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 3/2564 ณ โรงเรียนบ้านควน (เดิม) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.318 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา จัดกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุและสาธิตการทำผ้ามัดย้อมเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมทั้งจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอกอฮอล์ที่กรมธนารักษ์ให้การสนับสนุนแจกให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่เข้าร่วมประชุม

1 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 8 เมษายน 2564 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการสืบส...
  8 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • วันที่ 6 เมษายน 2564 นานอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราช...
  7 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายเคร...
  2 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง