logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 7/2563" แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.318 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 7/2563 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.318 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุม คบจ.  พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลัง  

6 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 23 กันยายน2563 นายอาดุลย์ จูเมฆา ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมโคร...
  25 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
 • วันที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที...
  11 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื...
  27 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง