logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการค้นหาราคาประเมินรายแปลงของที่ดิน ให้เทศบาลเมืองกระบี่

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการค้นหาราคาประเมินรายแปลงของที่ดิน ให้เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองกระบี่

อัลบั้มภาพ

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมม...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมม...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายอาดุลย์ จูเมฆา ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง