logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 5/2563 ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 5/2563 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.318 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะ และสนามกีฬากลางประจำตำบลพรุดินนา พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐและกระทรวงการคลัง     

อัลบั้มภาพ

25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมม...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมม...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง