logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายปริญญา สมชนะ

ธ.ค. 2522 - ต.ค. 2525

2

นายวิรัตน์ วชิรศักดิ์ชัย

ต.ค. 2525 - ต.ค. 2526

3

นายสนั่น ณายีเนตร

ต.ค. 2526 - ต.ค. 2529

4

นายจิต จันทร์แย้ม

ต.ค. 2529 - ส.ค. 2530

5

นายเริงศักดิ์ เมษประสาท

ก.ย. 2530 - พ.ย. 2533

6

นายกฤษณพล ปวัฒพันธ์

พ.ย. 2533 - ต.ค. 2536

7

นายนิพิฐ อริยวงศ์

ต.ค. 2536 - ธ.ค. 2540

8

นางสุภัทรา พร้อมลักษณ์

ธ.ค. 2540 - ธ.ค. 2543

9

นายคัมภีร์ สวัสดิสิงห์

ธ.ค. 2543 - ก.ย. 2547

10

นายสุรสิทธ์ นัครา

พ.ย. 2547 - ต.ค. 2548

11

นางวรรณิภา เจษฎาไกรสร

ต.ค. 2548 - พ.ย. 2551

12

นายธำรงค์ ทองตัน

พ.ย. 2551 - ธ.ค. 2552

13

นายเสรี ชัยชื่อ

ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2555

14

นายถนัด หอมจันทร์

ธ.ค. 2555 - ต.ค. 2559

15

นายณัฐพล พรหมอริยสิทธิ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2561

16

นายอาดุลย์ จูเมฆา

ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2565

17

นายถาวร บุญพุฒ

ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน

 
 
9 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1727 ครั้ง